profile card
Phương Nam
( @namddp2k )
Thực hiện "5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế" để giữ an toàn cho Bạn và Chúng ta trước đại dịch COVID-19!

GIỚI THIỆU !

Xin chào ! Mình là Nam - Đây là List dịch vụ của mình !
Bán các loại tài khoản premium
Bán tên miền giá rẻ .com .net,... chỉ từ 100k/1 năm
Sang lại các tên miền mà bạn vừa truy cập được direct về đây
| Phone/Momo: 0362929022 |
| STK: 02353181686 TPBANK |
| 24/7 - Chấp Nhận GDTG |


THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

*Thông tin được cập nhật có thể gặp lỗi khi truy vấn hoặc chậm hơn thời gian thực ( delay )*

Nghệ An, Việt Nam
- Sửa đổi lần cuối: 08:07 07/12/2021